Life HistoryBirth/Infancy PeriodSchool YearsYouth DevelopmentEmployment PeriodMarriage/ Family LifeChild RearingPoverty, Hardship in LifeOld-Age PeriodAdult Health CareMental HealthSocial Capital
OpenCity Portal

OpenCityPortal:
Nickname:
Password:
If you have not registered
SSL グローバルサインのサイトシール Spanish, English, Japanese
Home
Section:STAa7
Social Inclusion

Select Other Sections
Category:STAa70
炵̃XN
Select Other Categories
Forum:
Basic Facts
ForumID2: 70,
Home

Other Categories in this Section

1. Poverty

2. Poverty

3. Poverty

4. Difficulties in Repayment

5. Difficulties in Paying Rents

6. Become Homeless

7. Own a House

8. Membership to National Pension System

9. Membership to Public Health Insurance

10. Membership to Public Health Insurance

Category Name: Poverty, Hardship in Life
List of Forums

Basic Facts
Facilities
Case Studies
Community Carte
E-Community
Goals/Activities
Resource Persons
Making a Business Plan
Downloads
Indicators

Poverty () STA1154 Create
Poverty () STA1154 Create
Poverty (EMP9) STA11541 Create
Difficulties in Repayment (EMP13) STA11542 Create
Difficulties in Paying Rents (HOU7) STA11545 Create
Become Homeless (HOU9) STA11546 Create
Own a House (HOU12) STA11547 Create
Membership to National Pension System (LOC5) STA11548 Create
Membership to Public Health Insurance (LOC11) STA11549 Create
Membership to Public Health Insurance (LOC11) STA11549 Create
Disignation and Guidance to Disignated Medical Care Institutions and Disignated Nursing Institutions () STA11641 Create
Disignation and Guidance to Disignated Medical Care Institutions and Disignated Nursing Institutions () STA11641 Create
Providing Subsidies for Operating Cost of Social Welfare Facilities Relating to the Livelihood Assis () STA11641 Create
Support for Medical Cost () STA11641 Create
Support for Vulnerable People () STA11641 Create
Comprehensive Couseling Windows () STA11641 Create
Counseling foe Financial Reconstruction () STA11642 Create
City with Secure Consumers Protection () STA11644 Create
Raising awareness and counselling on Multiple Debt Problem () STA11644 Create
Managing Housing Subsidies (Benefit) () STA11644 Create
Membership to National Health Insurance (LOC5) STA11648 Create
Key Word Search:
Edit the documents(Admin. use only)
Responding to Online Applications (Official use only) CCS_Dash_Board
OpenCityPortal: Section Homepage, Poverty, Hardship in Life
-unlv-
1. q̍
ق߂邵‚, (EDU13)
邵‚, (EDU14)
ڐG, (EDU15)
ڐG, (EDU16)
ԗVы, (EDU6)
leɗ{, (FML8)
Nn, (FML10)
Ɠ, (CHL18)
Ɠ, (CHL19)
-unlv-
2. w
cƓ, (CHL13)
cƓ, (CHL14)
eMS, (EDU1)
ZoƓ, (CHL15)
ߗׂɌK, (EDU2)
, (EDU20)
ǂt, (EDU3)
Ɨ, (EDU17)
mʂ, (EDU18)
soZ, (EDU7)
߂ꂽ, (EDU9)
߂, (EDU19)
ߒ, (EDU12)
ΕׁEw, (MEN13)
̌, (MEN3)
MEMO, (MEN1)
-unlv-
3. ”N
Z, (EDU8)
NƎ, (EMP6)
厑i, (EMP2)
w, (EDU4)
ڕWEv搫, (MEN2)
-unlv-
4. d
EKٗp, (EMP14)
E񐳋Kٗp, (EMP7)
Kٗpɏi, (EMP11)
񐳋Kٗpɓ]E, (EMP12)
, (EMP8)
񐳋Kٗp, (EMP16)
Kٗp, (EMP17)
Eꂢ, (EMP15)
dEoX, (HLT4)
n, (EMP18)
, (EMP19)
[_[Vbv, (EMP20)
-unlv-
5. 炵
n, (EMP9)
ԍύ, (EMP13)
x, (HOU7)
Zr, (HOU9)
V㍢, (HOU11)
, (HOU12)
INɉ, (LOC5)
Nی, (LOC11)
-unlv-
6. ŠN
sET, (MEN6)
sEQ, (MEN7)
肪, (MEN9)
lӖ, (MEN10)
͂ɓ{, (MEN11)
ԁEꏊE, (MEN4)
-unlv-
7. Ƒ
Ƒ̎x, (FML1)
, (FML12)
s, (FML9)
Ȃ, (FML7)
ɐO, (FML14)
, (FML13)
, (FML15)
v, (MEN12)
-unlv-
8. q
1qo, (CHL16)
2qȍ~o, (CHL17)
leq, (FML6)
w𒙒~, (CHL3)
qĕs, (CHL11)
ۈ珊s, (CHL7)
qǂԗVы, (CHL6)
qǂƗ, (CHL12)
qǂsoZ, (CHL8)
qǂٗps, (CHL10)
-unlv-
9. FlEߗ
Fllbg, (EMP3)
eށEאl̎x, (LOC1)
ꏊȂ, (MEN8)
ߗ׉, (LOC2)
{eBA, (LOC3)
M, (LOC4)
-unlv-
10. ߗ׊‹
eƋ߂, (NEI1)
iT[rX, (NEI10)
AjeB[, (NEI11)
ʂ, (NEI12)
T[rX, (NEI13)
{݂, (NEI14)
ΒnE, (NEI15)
eʂ, (NEI2)
Fl, (NEI3)
܂‚蓙̋y, (NEI4)
Eɋ߂, (NEI5)
Z, (NEI6)
ۈ珊, (NEI7)
ɍwZ, (NEI8)
ÃT[rX, (NEI9)
-n-
11. {
eqwAeqT, (SVCP)
nqĎxZ^[, (SVC2)
t@~[ET|[gEZ^[AƒIۈ, (SVC3)
ۈ牀, (SVC4)
ct, (SVC5)
wۈE, (SVC6)
ƒxZ^[, (SVC7)
BxZ^[, (SVC8)
k, (SVC9)
n[[NiEƈ菊j, (SVC10)
҃T|[gEXe[V, (SVC11)
ႪґkxZ^[, (SVC12)
ႪҏAJxZ^[, (SVC13)
nxZ^[, (SVC14)
Vo[lރZ^[, (SVC15)
\hvO, (SVC16)
, (SVC17)
ی, (SVC18)
-n-
12. Kx
Kx, (WEL1)
-n-
13. RL
RL, (FRE1)
-n-
14. ҃T[rXKvx
H̔zBT[rX, (ELD1)
|ES~o, (ELD2)
}T[rX, (ELD3)
荇ꏊ, (ELD4)
T[rX, (ELD5)
Ƃ̏CUǗT[rX, (ELD6)
iT[rX, (ELD7)
NG[VT[rX, (ELD8)
-n-
15. qăT[rXKvx
oYE玙уT[rX, (KID1)
ۈT[rX, (KID2)
ꎞۈ, (KID3)
aۈ, (KID4)
ۈ, (KID5)
Bx, (KID6)
ߗ\h, (KID7)
t[XN[, (KID8)
wۈ, (KID9)
wۈ, (KID10)
wKx, (KID11)
qH, (KID12)
-n-
16. XgXx
ΖԓK, (STR1)
ߋΖ̏, (STR2)
t΂Ȃ, (STR3)
Ύ蓖x, (STR4)
Nxɂ̎擾, (STR5)
YxEx̎擾, (STR6)
J̓Փx, (STR7)
ΖԂ̎Rx, (STR8)
Ζꏊ̎Rx, (STR9)
-n-
17. E‹
, (WOR1)
ŠNɔz, (WOR2)
VҌٗpMS, (WOR3)
EꌤCMS, (WOR4)
qĂx, (WOR5)
Ƒx, (WOR6)
Љv, (WOR7)
LApX, (WOR8)
-n-
18. ̑d
ۑւ̎Q, (WOR9)
Ⴂl̈ӌ𕷂, (WOR10)
de, (WOR11)
ƌv쐬ւ̎Qx, (WOR12)
d̐ʂ̔c”\, (WOR13)
iEƂ̏񋤗L, (WOR14)
-̂т̂ѐeq-
19. Ȃ̎dx
I, (IRM1)
IT, (IRM2)
OI, (IRM3)
s, (IRM4)
Dҋ, (IRM5)
, (IRM6)
DE‹, (IRM7)
Dł͂Ȃ, (IRM8)
Dǂs, (IRM9)
-̂т̂ѐeq-
20. ȂNɍD
mIDS, (LIK1)
mIDS, (LIK11)
v, (LIK2)
v, (LIK12)
, (LIK3)
, (LIK13)
_, (LIK4)
_, (LIK14)
i搫, (LIK5)
i搫, (LIK15)
, (LIK6)
, (LIK16)
n, (LIK7)
n, (LIK17)
\, (LIK8)
\, (LIK18)
Q[, (LIK9)
Q[, (LIK19)
׋, (LIK10)
׋, (LIK20)
-̂т̂ѐeq-
21. qlԍDȂ
mIDS, (LIK1)
mIDS, (LIK11)
v, (LIK2)
v, (LIK12)
, (LIK3)
, (LIK13)
_, (LIK4)
_, (LIK14)
i搫, (LIK5)
i搫, (LIK15)
, (LIK6)
, (LIK16)
n, (LIK7)
n, (LIK17)
\, (LIK8)
\, (LIK18)
Q[, (LIK9)
Q[, (LIK19)
׋, (LIK10)
׋, (LIK20)
-̂т̂ѐeq-
22. Ȃ̏N̐̌
ۑ茤, (SUC1)
l, (SUC2)
[_[Vbv, (SUC3)
MOт, (SUC4)
ACfBANj, (SUC5)
̂‚̌, (SUC6)
ň, (SUC7)
ȋL^B, (SUC8)
Q[𐧍, (SUC9)
\KEK, (SUC10)
-̂т̂ѐeq-
23. dŐ
含, (ACV1)
Љv, (ACV2)
ocǗ, (ACV3)
ЉI], (ACV4)
NƉ, (ACV5)
mÂ薼l, (ACV6)
NG[^[, (ACV7)
[NECtEoX, (ACV8)
ЉI]ƕV, (ACV9)
RcRc^, (ACV10)
-̂т̂ѐeq-
24. n
Ɓijv, (CRE1)
VZp̊J, (CRE2)
VKƂ̗グ, (CRE3)
VsJ, (CRE4)
vZX̉, (CRE5)
Љv , (CRE6)
E‹P , (CRE7)
@ߏ, (CRE8)
-̂т̂ѐeq-
25. ql̐̌
ۑ茤, (SUC11)
l, (SUC12)
[_[Vbv, (SUC13)
MOт, (SUC14)
ACfBANj, (SUC15)
̂‚̌, (SUC16)
ň, (SUC17)
ȋL^B, (SUC18)
Q[𐧍, (SUC19)
\KEK, (SUC20)
-̂т̂ѐeq-
26. ЉB
ڂ‚߂, (MCH1)
ΊԂ, (MCH2)
Oɔ, (MCH3)
wv, (MCH4)
, (MCH5)
͕, (MCH6)
V, (MCH7)
ȂȂo[, (MCH8)
ɗ, (MCH9)
oߕq, (MCH10)
-nƑ-
27. e̗{X^C
e^, (CAR1)
qS^, (CAR2)
ߕی^, (CAR3)
Η^, (CAR4)
w^, (CAR5)
^, (CAR6)
ь@^, (CAR7)
^, (CAR8)
ڐG^, (CAR9)
C^, (CAR10)
-nƑ-
28. ړ^
̌ւ, (EJA01)
񂷂, (EJA02)
QԂ, (EJA03)
͂͂, (EJA04)
‚, (EJA05)
, (EJA06)
, (EJA07)
Kiオi݁j, (EJA08)
, (EJA09)
XLbv, (EJA10)
-nƑ-
29. ̉^
‚, (EJB01)
̂‚, (EJB02)
ۂ, (EJB03)
̎ԑ点, (EJB04)
Ȃ菑, (EJB05)
ςݖ؏d, (EJB06)
S_Ԃ牺, (EJB07)
܂˂Ċۂ, (EJB08)
݂͂Ŏ؂, (EJB09)
s@n, (EJB10)
-nƑ-
30. e̎x
eFňĂĂ, (EJC01)
eFǂ, (EJC02)
eF̎qƗV΂, (EJC03)
eFKK^, (EJC04)
eFNȂǂ^, (EJC05)
eFςݖ؂^, (EJC06)
eFS_Ȃǎg킹, (EJC07)
eF݂͂^, (EJC08)
eF{[Vт, (EJC09)
eAX|[cȂǂK킹, (EJC10)
-nƑ-
31. 玙㍢
t], (EJD01)
ςz͂ア, (EJD02)
[ɂ, (EJD03)
ȂƑ勃, (EJD04)
̏d, (EJD05)
H̊Jn, (EJD06)
鋃, (EJD07)
ԗVы, (EJD08)
Ooł, (EJD09)
CC, (EJD10)
-nƑ-
32. {IK
~, (EJE01)
߂, (EJE02)
rXPbgȂǎŐHׂ, (EJE03)
RbvŎĈ, (EJE04)
łׂ, (EJE05)
Xg[ň, (EJE06)
rA\, (EJE07)
ЂƂŐHׂ, (EJE08)
, (EJE09)
߂o, (EJE10)
-nƑ-
33. ΐl֌W
, (EJF01)
含, (MTV1)
΂, (EJF02)
Љv, (MTV2)
lm肷, (EJF03)
ocǗ, (MTV3)
ěǂ, (EJF04)
ЉI], ( MTV4)
`, (EJF05)
NƉ, ( MTV5)
FBƎ‚Ȃ, (EJF06)
mÂ薼l, (MTV6)
db, (EJF07)
NG[^[, (MTV7)
bĂ, (EJF08)
[NECtEoX, ( MTV8)
܂܂Ƃo, (EJF09)
ЉI]ƕV, (MTV9)
͂č̎R‚, (EJF10)
RcRc^, (MTV10)
-nƑ-
34. dŐ
, (EJF01)
含, (MTV1)
΂, (EJF02)
Љv, (MTV2)
lm肷, (EJF03)
ocǗ, (MTV3)
ěǂ, (EJF04)
ЉI], ( MTV4)
`, (EJF05)
NƉ, ( MTV5)
FBƎ‚Ȃ, (EJF06)
mÂ薼l, (MTV6)
db, (EJF07)
NG[^[, (MTV7)
bĂ, (EJF08)
[NECtEoX, ( MTV8)
܂܂Ƃo, (EJF09)
ЉI]ƕV, (MTV9)
͂č̎R‚, (EJF10)
RcRc^, (MTV10)
-nƑ-
35. eq̑Θb
eF̂Ă, (EJG01)
eFG{ǂ, (EJG02)
eFCiCCiCo[, (EJG03)
eFԂ̘bɉ, (EJG04)
eF_ƌ, (EJG05)
eFU, (EJG06)
eFق߂, (EJG07)
eFV, (EJG08)
eF`𗊂, (EJG09)
eFX}zɖv, (EJG10)
-nƑ-
36. t̔B
Cɋ, (EJH01)
eqӂꂠL, (HSV1)
o, (EJH02)
̑, (HSV2)
lɌo, (EJH03)
KǗvO, (HSV3)
ɂׂ, (EJH04)
yh{, (HSV4)
ꕶ, (EJH05)
̂QOR, (HSV5)
̐, (EJH06)
88, (HSV6)
uoCoCvȂǂɔ, (EJH07)
y̗VуRN[, (HSV7)
Ȃǂw, (EJH08)
EAmRN[, (HSV8)
ԂȂǂ̐F킩, (EJH09)
hДQ[, (HSV9)
5܂ł̐킩, (EJH10)
y̗jTKQ[, (HSV10)
-nƑ-
37. NT[rXĂ
Cɋ, (EJH01)
eqӂꂠL, (HSV1)
o, (EJH02)
̑, (HSV2)
lɌo, (EJH03)
KǗvO, (HSV3)
ɂׂ, (EJH04)
yh{, (HSV4)
ꕶ, (EJH05)
̂QOR, (HSV5)
̐, (EJH06)
88, (HSV6)
uoCoCvȂǂɔ, (EJH07)
y̗VуRN[, (HSV7)
Ȃǂw, (EJH08)
EAmRN[, (HSV8)
ԂȂǂ̐F킩, (EJH09)
hДQ[, (HSV9)
5܂ł̐킩, (EJH10)
y̗jTKQ[, (HSV10)