HomeBirth/Infancy PeriodSchool YearsYouth DevelopmentEmployment PeriodMarriage/Child RearingMiddle-Age PeriodPoverty Risks and ResiliencesOld-Age PeriodAdult Health CareMental HealthFriends
OpenCity Portal

OpenCityPortal:
Nickname:
Password:
If you have not registered
SSL グローバルサインのサイトシール Spanish, English, Japanese
Home
Section:STAa7
Social Inclusion

Select Other Sections
Category:STAa70
炵̃XN
Select Other Categories
Forum:
Basic Facts
ForumID2: 70,
Home

Other Categories in this Section

1. Membership to National Pension System

2. Membership to Public Health Insurance

3. Difficulties in Repayment

4. Poverty

5. Poverty

6. Become Homeless

7. Owned House

Category Name: Poverty Risks and Resiliences
List of Forums

Basic Facts
Facilities
Case Studies
Community Carte
E-Community
Goals/Activities
Resource Persons
Making a Business Plan
Downloads
Indicators

Poverty () STA1154 Create
Poverty (EMP9) STA11541 Create
Difficulties in Repayment (EMP13) STA11542 Create
Poverty (HOU7) STA11544 Create
Become Homeless (HOU9) STA11545 Create
Owned House (HOU12) STA11547 Create
Membership to National Pension System (LOC5) STA11548 Create
Membership to Public Health Insurance (LOC11) STA11549 Create
Disignation and Guidance to Disignated Medical Care Institutions and Disignated Nursing Institutions () STA11641 Create
Providing Subsidies for Operating Cost of Social Welfare Facilities Relating to the Livelihood Assis () STA11641 Create
Support for Medical Cost () STA11641 Create
Support for Vulnerable People () STA11641 Create
Comprehensive Couseling Windows () STA11641 Create
Counseling foe Financial Reconstruction () STA11642 Create
City with Secure Consumers Protection () STA11644 Create
Raising awareness and counselling on Multiple Debt Problem () STA11644 Create
Managing Housing Subsidies (Benefit) () STA11644 Create
Efficient Service for National Health Insurance Customers (LOC5) STA11648 Create
Key Word Search:
Edit the documents(Admin. use only)
Responding to Online Applications (Official use only) CCS_Dash_Board
OpenCityPortal: Section Homepage, Poverty Risks and Resiliences
-unlv-
1. q̍
ق߂邵‚, (EDU13)
邵‚, (EDU14)
ڐG, (EDU15)
ڐG, (EDU16)
ԗVы, (EDU6)
leɗ{, (FML8)
Nn, (FML10)
Ɠ, (CHL18)
Ɠ, (CHL19)
cƓ, (CHL13)
cƓ, (CHL14)
ZoƓ, (CHL15)
, (EDU20)
-unlv-
2. w
eMS, (EDU1)
ߗׂɌK, (EDU2)
ǂt, (EDU3)
Ɨ, (EDU17)
mʂ, (EDU18)
soZ, (EDU7)
߂ꂽ, (EDU9)
߂, (EDU19)
ߒ, (EDU12)
ΕׁEw, (MEN13)
̌, (MEN3)
MEMO, (MEN1)
-unlv-
3. ”N
Z, (EDU8)
NƎ, (EMP6)
厑i, (EMP2)
w, (EDU4)
ڕWEv搫, (MEN2)
-unlv-
4. d
EKٗp, (EMP14)
E񐳋Kٗp, (EMP7)
Kٗpɏi, (EMP11)
񐳋Kٗpɓ]E, (EMP12)
, (EMP8)
񐳋Kٗp, (EMP16)
Kٗp, (EMP17)
Eꂢ, (EMP15)
dEoX, (HLT4)
n, (EMP18)
, (EMP19)
[_[Vbv, (EMP20)
-unlv-
5. 炵
n, (EMP9)
ԍύ, (EMP13)
Бދ, (HOU6)
x, (HOU7)
Zr, (HOU9)
V㍢, (HOU11)
, (HOU12)
INɉ, (LOC5)
Nی, (LOC11)
-unlv-
6. N
NǗ, (HLT1)
J, (HLT7)
aC, (HLT8)
Ⴊ, (HLT9)
Ka, (HLT6)
v, (HLT10)
, (HLT11)
Y, (HLT12)
h{oX, (HLT13)
, (HLT14)
i, (HLT15)
, (HLT16)
X|[c, (HLT17)
-unlv-
7. iEC
sET, (MEN6)
sEQ, (MEN7)
肪, (MEN9)
lӖ, (MEN10)
͂ɓ{, (MEN11)
JEZO, (MEN4)
ԁEꏊE, (MEN4)
-unlv-
8. Ƒ
Ƒ̎x, (FML1)
, (FML12)
s, (FML9)
Ȃ, (FML7)
leq, (FML6)
ɐO, (FML14)
, (FML13)
v, (MEN12)
-unlv-
9. q
1qo, (CHL16)
2qȍ~o, (CHL17)
qĕs, (CHL11)
w𒙒~, (CHL3)
ۈ珊s, (CHL7)
qǂԗVы, (CHL6)
qǂƗ, (CHL12)
qǂsoZ, (CHL8)
qǂٗps, (CHL10)
-unlv-
10. FlEߗ׊֌W
Fllbg, (EMP3)
eށEאl̎x, (LOC1)
ꏊȂ, (MEN8)
ߗ׉, (LOC2)
{eBA, (LOC3)
]O, (LOC14)
]TN, (LOC15)
M, (LOC4)
-n-
11. ߗ׊‹
eƋ߂, (NEI1)
eʂ, (NEI2)
Fl, (NEI3)
܂‚蓙̋y, (NEI4)
EߗׂɎd, (NEI5)
, (NEI6)
ۈ珊, (NEI7)
ɍwZ, (NEI8)
ÃT[rX, (NEI9)
iT[rX, (NEI10)
AjeB[, (NEI11)
ʂ, (NEI12)
T[rX, (NEI13)
{݂, (NEI14)
ΒnE, (NEI15)
-n-
12. T[rXpx
eqwAeqT, (SVCP)
nqĎxZ^[, (SVC2)
t@~[ET|[gEZ^[AƒIۈ, (SVC3)
ۈ牀, (SVC4)
ct, (SVC5)
wۈE, (SVC6)
ƒxZ^[, (SVC7)
BxZ^[, (SVC8)
k, (SVC9)
n[[NiEƈ菊j, (SVC10)
҃T|[gEXe[V, (SVC11)
ႪґkxZ^[, (SVC12)
ႪҏAJxZ^[, (SVC13)
nxZ^[, (SVC14)
Vo[lރZ^[, (SVC15)
\hvO, (SVC16)
, (SVC17)
ی, (SVC18)
-n-
13. ҃T[rXKvx
H̔zBT[rX, (ELD1)
|ES~o, (ELD2)
}T[rX, (ELD3)
荇ꏊ, (ELD4)
T[rX, (ELD5)
Ƃ̏CUǗT[rX, (ELD6)
iT[rX, (ELD7)
NG[VT[rX, (ELD8)
-n-
14. qăT[rXKvx
{ŃlE{, (KID1)
ۈT[rX, (KID2)
ꎞۈ, (KID3)
aۈ, (KID4)
ۈ, (KID5)
Bx, (KID6)
ߗ\h, (KID7)
t[XN[, (KID8)
wۈ, (KID9)
wۈ, (KID10)
wKx, (KID11)
lȐiHw, (KID12)
-n-
15. XgXx
ΖԓK, (STR1)
ߋΖ̏, (STR2)
t΂Ȃ, (STR3)
Ύ蓖x, (STR4)
Nxɂ̎擾, (STR5)
YxEx̎擾, (STR6)
J̓Փx, (STR7)
ΖԂ̎Rx, (STR8)
Ζꏊ̎Rx, (STR9)
-n-
16. E‹
, (WOR1)
ŠNɔz, (WOR2)
VҌٗpMS, (WOR3)
EꌤCMS, (WOR4)
qĂx, (WOR5)
Ƒx, (WOR6)
Љv, (WOR7)
LApX, (WOR8)
de̎, (WOR9)
ƌv쐬ւ̎Qx, (WOR10)
d̐ʂ̔c”\, (WOR11)
iEƂ̏񋤗L, (WOR12)
-n-
17. Ȃ̎dx
DŖ, (INT1)
DȎdT, (INT2)
]ƈ, (INT3)
s, (INT4)
Dҋ, (INT5)
, (INT6)
D含Ȃ, (INT7)
Dł͂Ȃ, (INT8)
Dǂs, (INT9)
-n-
18. n
Ɓijv, (CRE1)
VZp̊J, (CRE2)
VKƂ̗グ, (CRE3)
COio, (CRE4)
vZX̉, (CRE5)
Љv , (CRE6)
E‹P , (CRE7)
@ߏ, (CRE8)
-̂т̂ѐeq-
19. ЉB
ڂ‚߂, (MCH1)
ΊԂ, (MCH2)
Oɔ, (MCH3)
wv, (MCH4)
, (MCH5)
͕, (MCH6)
V, (MCH7)
ȂȂo[, (MCH8)
ɗ, (MCH9)
oߕq, (MCH10)
-̂т̂ѐeq-
20. e̗{X^C
e^, (CAR1)
qS^, (CAR2)
ߕی^, (CAR3)
Η^, (CAR4)
w^, (CAR5)
^, (CAR6)
ь@^, (CAR7)
^, (CAR8)
ڐG^, (CAR9)
C^, (CAR10)
-̂т̂ѐeq-
21. ړ^
̌ւ, (EJA01)
񂷂, (EJA02)
QԂ, (EJA03)
͂͂, (EJA04)
‚, (EJA05)
, (EJA06)
, (EJA07)
Kiオi݁j, (EJA08)
, (EJA09)
XLbv, (EJA10)
-̂т̂ѐeq-
22. ̉^
‚, (EJB01)
̂‚, (EJB02)
ۂ, (EJB03)
̎ԑ点, (EJB04)
Ȃ菑, (EJB05)
ςݖ؏d, (EJB06)
S_Ԃ牺, (EJB07)
܂˂Ċۂ, (EJB08)
݂͂Ŏ؂, (EJB09)
s@n, (EJB10)
-̂т̂ѐeq-
23. e̎x
eFňĂĂ, (EJC01)
eFǂ, (EJC02)
eF̎qƗV΂, (EJC03)
eFKK^, (EJC04)
eFNȂǂ^, (EJC05)
eFςݖ؂^, (EJC06)
eFS_Ȃǎg킹, (EJC07)
eF݂͂^, (EJC08)
eF{[Vт, (EJC09)
eAX|[cȂǂK킹, (EJC10)
-̂т̂ѐeq-
24. 玙㍢
t], (EJD01)
ςz͂ア, (EJD02)
[ɂ, (EJD03)
ȂƑ勃, (EJD04)
̏d, (EJD05)
H̊Jn, (EJD06)
鋃, (EJD07)
ԗVы, (EJD08)
Ooł, (EJD09)
CC, (EJD10)
-̂т̂ѐeq-
25. {IK
~, (EJE01)
߂, (EJE02)
rXPbgȂǎŐHׂ, (EJE03)
RbvŎĈ, (EJE04)
łׂ, (EJE05)
Xg[ň, (EJE06)
rA\, (EJE07)
ЂƂŐHׂ, (EJE08)
, (EJE09)
߂o, (EJE10)
-̂т̂ѐeq-
26. ΐl֌W
, (EJF01)
΂, (EJF02)
lm肷, (EJF03)
ěǂ, (EJF04)
`, (EJF05)
FBƎ‚Ȃ, (EJF06)
db, (EJF07)
bĂ, (EJF08)
܂܂Ƃo, (EJF09)
͂č̎R‚, (EJF10)
-nƑ-
27. qǂ̍AԍD
mIDS, (LIK1)
eF̂Ă, (EJG01)
v, (LIK2)
eFG{ǂ, (EJG02)
, (LIK3)
eFCiCCiCo[, (EJG03)
_, (LIK4)
eFԂ̘bɉ, (EJG04)
i搫, (LIK5)
eF_ƌ, (EJG05)
, (LIK6)
eFU, (EJG06)
n, (LIK7)
eFق߂, (EJG07)
\, (LIK8)
eFV, (EJG08)
Q[, (LIK9)
eF`𗊂, (EJG09)
׋, (LIK10)
eFX}zɖv, (EJG10)
-nƑ-
28. eq̑Θb
mIDS, (LIK1)
eF̂Ă, (EJG01)
v, (LIK2)
eFG{ǂ, (EJG02)
, (LIK3)
eFCiCCiCo[, (EJG03)
_, (LIK4)
eFԂ̘bɉ, (EJG04)
i搫, (LIK5)
eF_ƌ, (EJG05)
, (LIK6)
eFU, (EJG06)
n, (LIK7)
eFق߂, (EJG07)
\, (LIK8)
eFV, (EJG08)
Q[, (LIK9)
eF`𗊂, (EJG09)
׋, (LIK10)
eFX}zɖv, (EJG10)
-nƑ-
29. ǂԍD
Cɋ, (EJH01)
o, (EJH02)
lɌo, (EJH03)
ɂׂ, (EJH04)
ꕶ, (EJH05)
̐, (EJH06)
uoCoCvȂǂɔ, (EJH07)
Ȃǂw, (EJH08)
ԂȂǂ̐F킩, (EJH09)
5܂ł̐킩, (EJH10)
mIDS, (LIK11)
v, (LIK12)
, (LIK13)
_, (LIK14)
i搫, (LIK15)
, (LIK16)
n, (LIK17)
\, (LIK18)
Q[, (LIK19)
׋, (LIK20)
-nƑ-
30. t̔B
Cɋ, (EJH01)
o, (EJH02)
lɌo, (EJH03)
ɂׂ, (EJH04)
ꕶ, (EJH05)
̐, (EJH06)
uoCoCvȂǂɔ, (EJH07)
Ȃǂw, (EJH08)
ԂȂǂ̐F킩, (EJH09)
5܂ł̐킩, (EJH10)
mIDS, (LIK11)
v, (LIK12)
, (LIK13)
_, (LIK14)
i搫, (LIK15)
, (LIK16)
n, (LIK17)
\, (LIK18)
Q[, (LIK19)
׋, (LIK20)
-nƑ-
31. N̍̐̌
ۑ茤, (SUC1)
l, (SUC2)
[_[Vbv, (SUC3)
MOт, (SUC4)
ACfBANj, (SUC5)
̂‚̌, (SUC6)
ň, (SUC7)
ȋL^B, (SUC8)
Q[𐧍, (SUC9)
\KEK, (SUC10)
-nƑ-
32. qǂNɐ̌
ۑ茤, (SUC11)
l, (SUC12)
[_[Vbv, (SUC13)
MOт, (SUC14)
ACfBANj, (SUC15)
̂‚̌, (SUC16)
ň, (SUC17)
ȋL^B, (SUC18)
Q[𐧍, (SUC19)
\KEK, (SUC20)