HomeDesarrollo regionalVida ciudadanaHechos vitalesEducaci?nSalud & Atenci?n socialNegocios/EmpleoInfrastructuras municipalesInclusi?n SocialSociedad de la informaci?n
OpenCity Portal

:
Usuario:
Contrase?a:
SSL グローバルサインのサイトシール Spanish, English,

:STAa2
Life Events

Select Other Sections
:STAa20
c̉ۑƔB
Select Other Categories
:
Preguntas Frecuentes
ForumID2: 20, Survey: CCS, CategoryID1: STAa20,
Home

1. Birth/Infancy Period

2. School Years

3. Youth Development

4. Employment Period

5. Marriage/Child Rearing

6. Middle-Age Period

7. Retirement

8. Old-Age Period

9. Death/Funeral

Category Name: Birth/Infancy Period

Preguntas Frecuentes

Estudios de Caso

Pol?ticas e Iniciativas

Foro de la Comunidad Electr?nica (E-Community)

Actividades

Consultores y Expertos Voluntarios

Creaci?n de un Plan de Negocio

Descargas

Risks & Resiliences in Childhood () STA1150
Often Praised in My Childhood (EDU13) STA11500
Often Scolded in my Childhood (EDU14) STA11501
Insufficient Time Spent w/ Father (EDU15) STA11502
Insufficient Time Spent w/ Mother (EDU16) STA11503
Not Good at Playing w/ Others (EDU6) STA11504
Raised by Poor Family (FML10) STA11506
Living w/ Father in my Childhood (CHL18) STA11507
Living w/ Mother in my Childhood (CHL19) STA11508
Living w/ Grand-Father in my Childhood (CHL13) STA11509
Living w/ Grand-Mother in my Childhood (CHL14) STA1150a
Living w/ Brothers/Sisters in my Childhood (CHL15) STA1150b
Development of Attachment (EDU20) STA1150c
Risks & Resiliences of Marriage () STA11570
Marriage (FML12) STA11571
Abbused (FML9) STA11572
Support from Family (FML1) STA11578
Risks and Resilience w/ Child Rearing () STA1159
Immagine Your Child's Unlimited Potential () STA115o
Development of Social Skills () STA115o
Your Parenting Style () STA115p
Registration and Claim for Childrens Allowances () STA11646
Application for Childrens Medical Certificates () STA11646
Administration of Chidren s Counselling Centres () STA11661
Administration of Chidren s Counselling Centres () STA11661
:
CCS_Dash_Board
OpenCityPortal: Section Homepage, Birth/Infancy Period
-unlv-
1. q̍
ق߂邵‚, (EDU13)
邵‚, (EDU14)
ڐG, (EDU15)
ڐG, (EDU16)
ԗVы, (EDU6)
leɗ{, (FML8)
Nn, (FML10)
Ɠ, (CHL18)
Ɠ, (CHL19)
cƓ, (CHL13)
cƓ, (CHL14)
ZoƓ, (CHL15)
, (EDU20)
-unlv-
2. w
eMS, (EDU1)
ߗׂɌK, (EDU2)
ǂt, (EDU3)
Ɨ, (EDU17)
mʂ, (EDU18)
soZ, (EDU7)
߂ꂽ, (EDU9)
߂, (EDU19)
ߒ, (EDU12)
ΕׁEw, (MEN13)
̌, (MEN3)
MEMO, (MEN1)
-unlv-
3. ”N
Z, (EDU8)
NƎ, (EMP6)
厑i, (EMP2)
w, (EDU4)
ڕWEv搫, (MEN2)
-unlv-
4. d
EKٗp, (EMP14)
E񐳋Kٗp, (EMP7)
Kٗpɏi, (EMP11)
񐳋Kٗpɓ]E, (EMP12)
, (EMP8)
񐳋Kٗp, (EMP16)
Kٗp, (EMP17)
Eꂢ, (EMP15)
dEoX, (HLT4)
n, (EMP18)
, (EMP19)
[_[Vbv, (EMP20)
-unlv-
5. 炵
n, (EMP9)
ԍύ, (EMP13)
Бދ, (HOU6)
x, (HOU7)
Zr, (HOU9)
V㍢, (HOU11)
, (HOU12)
INɉ, (LOC5)
Nی, (LOC11)
-unlv-
6. N
NǗ, (HLT1)
J, (HLT7)
aC, (HLT8)
Ⴊ, (HLT9)
Ka, (HLT6)
v, (HLT10)
, (HLT11)
Y, (HLT12)
h{oX, (HLT13)
, (HLT14)
iȂ, (HLT15)
, (HLT16)
-unlv-
7. iEC
sET, (MEN6)
sEQ, (MEN7)
肪, (MEN9)
lӖ, (MEN10)
͂ɓ{, (MEN11)
JEZO, (MEN4)
ԁEꏊE, (MEN4)
-unlv-
8. Ƒ
, (FML12)
s, (FML9)
leq, (FML6)
Ȃ, (FML7)
ɐO, (FML14)
, (FML13)
v, (MEN12)
Ƒ̎x, (FML1)
-unlv-
9. q
1qo, (CHL16)
2qȍ~o, (CHL17)
w𒙒~, (CHL3)
qĕs, (CHL11)
qǂԗVы, (CHL6)
qǂƗ, (CHL12)
qǂsoZ, (CHL8)
qǂٗps, (CHL10)
ۈ珊s, (CHL7)
-unlv-
10. FlEߗ׊֌W
Fllbg, (EMP3)
eށEאl̎x, (LOC1)
ꏊȂ, (MEN8)
ߗ׉, (LOC2)
{eBA, (LOC3)
]O, (LOC14)
]TN, (LOC15)
M, (LOC4)
-n-
11. ߗ׊‹
eƋ߂, (NEI1)
eʂ, (NEI2)
Fl, (NEI3)
܂‚蓙̋y, (NEI4)
EߗׂɎd, (NEI5)
, (NEI6)
ۈ珊, (NEI7)
ɍwZ, (NEI8)
ÃT[rX, (NEI9)
iT[rX, (NEI10)
AjeB[, (NEI11)
ʂ, (NEI12)
T[rX, (NEI13)
{݂, (NEI14)
ΒnE, (NEI15)
-n-
12. T[rXpx
eqwAeqT, (SVCP)
nqĎxZ^[, (SVC2)
t@~[ET|[gEZ^[AƒIۈ, (SVC3)
ۈ牀, (SVC4)
ct, (SVC5)
wۈE, (SVC6)
ƒxZ^[, (SVC7)
BxZ^[, (SVC8)
k, (SVC9)
n[[NiEƈ菊j, (SVC10)
҃T|[gEXe[V, (SVC11)
ႪґkxZ^[, (SVC12)
ႪҏAJxZ^[, (SVC13)
nxZ^[, (SVC14)
Vo[lރZ^[, (SVC15)
\hvO, (SVC16)
, (SVC17)
ی, (SVC18)
-n-
13. ҃T[rXKvx
H̔zBT[rX, (ELD1)
|ES~o, (ELD2)
}T[rX, (ELD3)
荇ꏊ, (ELD4)
T[rX, (ELD5)
Ƃ̏CUǗT[rX, (ELD6)
iT[rX, (ELD7)
NG[VT[rX, (ELD8)
-n-
14. qăT[rXKvx
{ŃlE{, (KID1)
ۈT[rX, (KID2)
ꎞۈ, (KID3)
aۈ, (KID4)
ۈ, (KID5)
Bx, (KID6)
ߗ\h, (KID7)
t[XN[, (KID8)
wۈ, (KID9)
wۈ, (KID10)
wKx, (KID11)
lȐiHw, (KID12)
-n-
15. XgXx
ΖԓK, (STR1)
ߋΖ̏, (STR2)
t΂Ȃ, (STR3)
Ύ蓖x, (STR4)
Nxɂ̎擾, (STR5)
YxEx̎擾, (STR6)
J̓Փx, (STR7)
ΖԂ̎Rx, (STR8)
Ζꏊ̎Rx, (STR9)
-n-
16. E‹
, (WOR1)
ŠNɔz, (WOR2)
VҌٗpMS, (WOR3)
EꌤCMS, (WOR4)
qĂx, (WOR5)
Ƒx, (WOR6)
Љv, (WOR7)
LApX, (WOR8)
de̎, (WOR9)
ƌv쐬ւ̎Qx, (WOR10)
d̐ʂ̔c”\, (WOR11)
iEƂ̏񋤗L, (WOR12)
-n-
17. Ȃ̎dx
DŖ, (INT1)
DȎdT, (INT2)
]ƈ, (INT3)
s, (INT4)
Dҋ, (INT5)
, (INT6)
D含Ȃ, (INT7)
Dł͂Ȃ, (INT8)
Dǂs, (INT9)
-n-
18. n
Ɓijv, (CRE1)
VZp̊J, (CRE2)
VKƂ̗グ, (CRE3)
COio, (CRE4)
vZX̉, (CRE5)
Љv , (CRE6)
E‹P , (CRE7)
@ߏ, (CRE8)
-̂т̂ѐeq-
19. ЉB
ڂ‚߂, (MCH1)
ΊԂ, (MCH2)
Oɔ, (MCH3)
wv, (MCH4)
, (MCH5)
͕, (MCH6)
V, (MCH7)
ȂȂo[, (MCH8)
ɗ, (MCH9)
oߕq, (MCH10)
-̂т̂ѐeq-
20. e̗{X^C
e^, (CAR1)
qS^, (CAR2)
ߕی^, (CAR3)
Η^, (CAR4)
w^, (CAR5)
^, (CAR6)
ь@^, (CAR7)
^, (CAR8)
ڐG^, (CAR9)
C^, (CAR10)
-̂т̂ѐeq-
21. ړ^
̌ւ, (EJA01)
񂷂, (EJA02)
QԂ, (EJA03)
͂͂, (EJA04)
‚, (EJA05)
, (EJA06)
, (EJA07)
Kiオi݁j, (EJA08)
, (EJA09)
XLbv, (EJA10)
-̂т̂ѐeq-
22. ̉^
‚, (EJB01)
̂‚, (EJB02)
ۂ, (EJB03)
̎ԑ点, (EJB04)
Ȃ菑, (EJB05)
ςݖ؏d, (EJB06)
S_Ԃ牺, (EJB07)
܂˂Ċۂ, (EJB08)
݂͂Ŏ؂, (EJB09)
s@n, (EJB10)
-̂т̂ѐeq-
23. {IK
t], (EJD01)
eFňĂĂ, (EJC01)
ςz͂ア, (EJD02)
eFǂ, (EJC02)
[ɂ, (EJD03)
eF̎qƗV΂, (EJC03)
ȂƑ勃, (EJD04)
eFKK^, (EJC04)
̏d, (EJD05)
eFNȂǂ^, (EJC05)
H̊Jn, (EJD06)
eFςݖ؂^, (EJC06)
鋃, (EJD07)
eFS_Ȃǎg킹, (EJC07)
ԗVы, (EJD08)
eFy^, (EJC08)
Ooł, (EJD09)
eF{[Vт, (EJC09)
CC, (EJD10)
eAX|[cȂǂK킹, (EJC10)
-̂т̂ѐeq-
24. 玙㍢
t], (EJD01)
eFňĂĂ, (EJC01)
ςz͂ア, (EJD02)
eFǂ, (EJC02)
[ɂ, (EJD03)
eF̎qƗV΂, (EJC03)
ȂƑ勃, (EJD04)
eFKK^, (EJC04)
̏d, (EJD05)
eFNȂǂ^, (EJC05)
H̊Jn, (EJD06)
eFςݖ؂^, (EJC06)
鋃, (EJD07)
eFS_Ȃǎg킹, (EJC07)
ԗVы, (EJD08)
eFy^, (EJC08)
Ooł, (EJD09)
eF{[Vт, (EJC09)
CC, (EJD10)
eAX|[cȂǂK킹, (EJC10)
-̂т̂ѐeq-
25. e̎x
t], (EJD01)
eFňĂĂ, (EJC01)
ςz͂ア, (EJD02)
eFǂ, (EJC02)
[ɂ, (EJD03)
eF̎qƗV΂, (EJC03)
ȂƑ勃, (EJD04)
eFKK^, (EJC04)
̏d, (EJD05)
eFNȂǂ^, (EJC05)
H̊Jn, (EJD06)
eFςݖ؂^, (EJC06)
鋃, (EJD07)
eFS_Ȃǎg킹, (EJC07)
ԗVы, (EJD08)
eFy^, (EJC08)
Ooł, (EJD09)
eF{[Vт, (EJC09)
CC, (EJD10)
eAX|[cȂǂK킹, (EJC10)
-̂т̂ѐeq-
26. ΐl֌W
, (EJF01)
΂, (EJF02)
lm肷, (EJF03)
ěǂ, (EJF04)
`, (EJF05)
FBƎ‚Ȃ, (EJF06)
db, (EJF07)
bĂ, (EJF08)
܂܂Ƃo, (EJF09)
͂č̎R‚, (EJF10)
-nƑ-
27. t̔B
Cɋ, (EJH01)
eF̂Ă, (EJG01)
o, (EJH02)
eFG{ǂ, (EJG02)
lɌo, (EJH03)
eFCiCCiCo[, (EJG03)
ɂׂ, (EJH04)
eFԂ̘bɉ, (EJG04)
ꕶ, (EJH05)
eF_ƌ, (EJG05)
̐, (EJH06)
eFU, (EJG06)
uoCoCvȂǂɔ, (EJH07)
eFق߂, (EJG07)
Ȃǂw, (EJH08)
eFV, (EJG08)
ԂȂǂ̐F킩, (EJH09)
eF`𗊂, (EJG09)
5܂ł̐킩, (EJH10)
eFX}zɖv, (EJG10)
-nƑ-
28. eq̑Θb
Cɋ, (EJH01)
eF̂Ă, (EJG01)
o, (EJH02)
eFG{ǂ, (EJG02)
lɌo, (EJH03)
eFCiCCiCo[, (EJG03)
ɂׂ, (EJH04)
eFԂ̘bɉ, (EJG04)
ꕶ, (EJH05)
eF_ƌ, (EJG05)
̐, (EJH06)
eFU, (EJG06)
uoCoCvȂǂɔ, (EJH07)
eFق߂, (EJG07)
Ȃǂw, (EJH08)
eFV, (EJG08)
ԂȂǂ̐F킩, (EJH09)
eF`𗊂, (EJG09)
5܂ł̐킩, (EJH10)
eFX}zɖv, (EJG10)
-nƑ-
29. qǂ̍AԍD
mIDS, (LIK1)
v, (LIK2)
, (LIK3)
_, (LIK4)
i搫, (LIK5)
, (LIK6)
n, (LIK7)
\, (LIK8)
Q[, (LIK9)
׋, (LIK10)
-nƑ-
30. ǂԍD
mIDS, (LIK11)
v, (LIK12)
, (LIK13)
_, (LIK14)
i搫, (LIK15)
, (LIK16)
n, (LIK17)
\, (LIK18)
Q[, (LIK19)
׋, (LIK20)
-nƑ-
31. N̍̐̌
ۑ茤, (SUC1)
l, (SUC2)
[_[Vbv, (SUC3)
MOт, (SUC4)
ACfBANj, (SUC5)
̂‚̌, (SUC6)
ň, (SUC7)
ȋL^B, (SUC8)
Q[𐧍, (SUC9)
\KEK, (SUC10)
-nƑ-
32. qǂNɐ̌
ۑ茤, (SUC11)
l, (SUC12)
[_[Vbv, (SUC13)
MOт, (SUC14)
ACfBANj, (SUC15)
̂‚̌, (SUC16)
ň, (SUC17)
ȋL^B, (SUC18)
Q[𐧍, (SUC19)
\KEK, (SUC20)