HomeDesarrollo regionalVida ciudadanaHechos vitalesEducaci?nSalud & Atenci?n socialNegocios/EmpleoInfrastructuras municipalesInclusi?n SocialSociedad de la informaci?n
OpenCity Portal

:
Usuario:
Contrase?a:
SSL グローバルサインのサイトシール Spanish, English,

:STAa8
Infants' Development

Select Other Sections
:STAa81
c̎Љ̔B
Select Other Categories
:
Preguntas Frecuentes
ForumID2: 81, Survey: CCS, CategoryID1: STAa81, test
Home

1. Risks and Resiliences of Infants

2. Early Social Development

3. Parenting Style and Preschool Risks

4. Physical Movement

5. Manual Maneuver

6. Learning of Basic Habitts

7. Development of Human Contacts

8. Voice Pronoucuation

9. Cognition of Language

Category Name: Early Social Development

Preguntas Frecuentes

Estudios de Caso

Pol?ticas e Iniciativas

Foro de la Comunidad Electr?nica (E-Community)

Actividades

Consultores y Expertos Voluntarios

Creaci?n de un Plan de Negocio

Descargas

Gaze Parents' Eyes () STA115o
Gaze Parents' Eyes (MCH1) STA115o01
Reciprocate Smile (MCH2) STA115o02
Respond to Calls by his/her Name (MCH3) STA115o03
Demand Something by Pointing his/her Finger (MCH4) STA115o04
Look at Something Simultaneously w/ Parents (MCH5) STA115o05
Imitate Parents' Move (MCH6) STA115o06
Role Plying Game (MCH7) STA115o07
Hide and Seek (MCH8) STA115o08
Bring Something to Show it for Parents (MCH9) STA115o09
Excessively Sensitive to Aural Stimuli (MCH10) STA115o10
:
CCS_Dash_Board
OpenCityPortal: Section Homepage, Early Social Development
-nl-
1. q̍
ق߂邵‚, (EDU13)
邵‚, (EDU14)
ڐG, (EDU15)
ڐG, (EDU16)
ԗVы, (EDU6)
leɗ{, (FML8)
Nn, (FML10)
Ɠ, (CHL18)
Ɠ, (CHL19)
cƓ, (CHL13)
cƓ, (CHL14)
ZoƓ, (CHL15)
, (EDU20)
-nl-
2. w
eMS, (EDU1)
ߗׂɌK, (EDU2)
ǂt, (EDU3)
Ɨ, (EDU17)
mʂ, (EDU18)
soZ, (EDU7)
߂ꂽ, (EDU9)
߂, (EDU19)
ߒ, (EDU12)
ΕׁEw, (MEN13)
̌, (MEN3)
MEMO, (MEN1)
-nl-
3. ”N
Z, (EDU8)
NƎ, (EMP6)
厑i, (EMP2)
w, (EDU4)
ڕWEv搫, (MEN2)
-nl-
4. d
EKٗp, (EMP14)
E񐳋Kٗp, (EMP7)
Kٗpɏi, (EMP11)
񐳋Kٗpɓ]E, (EMP12)
, (EMP8)
񐳋Kٗp, (EMP16)
Kٗp, (EMP17)
Eꂢ, (EMP15)
dEoX, (HLT4)
n, (EMP18)
, (EMP19)
[_[Vbv, (EMP20)
-nl-
5. 炵
n, (EMP9)
ԍύ, (EMP13)
Бދ, (HOU6)
x, (HOU7)
Zr, (HOU9)
V㍢, (HOU11)
, (HOU12)
INɉ, (LOC5)
Nی, (LOC11)
-nl-
6. N
NǗ, (HLT1)
J, (HLT7)
aC, (HLT8)
Ⴊ, (HLT9)
Ka, (HLT6)
v, (HLT10)
, (HLT11)
Y, (HLT12)
h{oX, (HLT13)
, (HLT14)
iȂ, (HLT15)
, (HLT16)
-nl-
7. iEC
sET, (MEN6)
sEQ, (MEN7)
肪, (MEN9)
lӖ, (MEN10)
͂ɓ{, (MEN11)
JEZO, (MEN4)
ԁEꏊE, (MEN4)
-nl-
8. Ƒ
, (FML12)
s, (FML9)
leq, (FML6)
Ȃ, (FML7)
ɐO, (FML14)
, (FML13)
v, (MEN12)
Ƒ̎x, (FML1)
-nl-
9. q
1qo, (CHL16)
2qȍ~o, (CHL17)
w𒙒~, (CHL3)
qĕs, (CHL11)
qǂԗVы, (CHL6)
qǂƗ, (CHL12)
qǂsoZ, (CHL8)
qǂٗps, (CHL10)
ۈ珊s, (CHL7)
-nl-
10. FlEߗ׊֌W
Fllbg, (EMP3)
eށEאl̎x, (LOC1)
ꏊȂ, (MEN8)
ߗ׉, (LOC2)
{eBA, (LOC3)
]O, (LOC14)
]TN, (LOC15)
M, (LOC4)
-n-
11. ߗ׊‹
eƋ߂, (NEI1)
eʂ, (NEI2)
Fl, (NEI3)
܂‚蓙̋y, (NEI4)
EߗׂɎd, (NEI5)
, (NEI6)
ۈ珊, (NEI7)
ɍwZ, (NEI8)
ÃT[rX, (NEI9)
iT[rX, (NEI10)
AjeB[, (NEI11)
ʂ, (NEI12)
T[rX, (NEI13)
{݂, (NEI14)
ΒnE, (NEI15)
-n-
12. T[rXpx
eqwAeqT, (SVCP)
nqĎxZ^[, (SVC2)
t@~[ET|[gEZ^[AƒIۈ, (SVC3)
ۈ牀, (SVC4)
ct, (SVC5)
wۈE, (SVC6)
ƒxZ^[, (SVC7)
BxZ^[, (SVC8)
k, (SVC9)
n[[NiEƈ菊j, (SVC10)
҃T|[gEXe[V, (SVC11)
ႪґkxZ^[, (SVC12)
ႪҏAJxZ^[, (SVC13)
nxZ^[, (SVC14)
Vo[lރZ^[, (SVC15)
\hvO, (SVC16)
, (SVC17)
ی, (SVC18)
-n-
13. ҃T[rXKvx
H̔zBT[rX, (ELD1)
|ES~o, (ELD2)
}T[rX, (ELD3)
荇ꏊ, (ELD4)
T[rX, (ELD5)
Ƃ̏CUǗT[rX, (ELD6)
iT[rX, (ELD7)
NG[VT[rX, (ELD8)
-n-
14. qăT[rXKvx
{ŃlE{, (KID1)
ۈT[rX, (KID2)
ꎞۈ, (KID3)
aۈ, (KID4)
ۈ, (KID5)
Bx, (KID6)
ߗ\h, (KID7)
t[XN[, (KID8)
wۈ, (KID9)
wۈ, (KID10)
wKx, (KID11)
lȐiHw, (KID12)
-n-
15. XgXx
ΖԓK, (STR1)
ߋΖ̏, (STR2)
t΂Ȃ, (STR3)
Ύ蓖x, (STR4)
Nxɂ̎擾, (STR5)
YxEx̎擾, (STR6)
J̓Փx, (STR7)
ΖԂ̎Rx, (STR8)
Ζꏊ̎Rx, (STR9)
-n-
16. E‹
, (WOR1)
ŠNɔz, (WOR2)
VҌٗpMS, (WOR3)
EꌤCMS, (WOR4)
qĂx, (WOR5)
Ƒx, (WOR6)
Љv, (WOR7)
LApX, (WOR8)
de̎, (WOR9)
ƌv쐬ւ̎Qx, (WOR10)
d̐ʂ̔c”\, (WOR11)
iEƂ̏񋤗L, (WOR12)
-n-
17. Ȃ̎dx
DŖ, (INT1)
DȎdT, (INT2)
]ƈ, (INT3)
s, (INT4)
Dҋ, (INT5)
, (INT6)
D含Ȃ, (INT7)
Dł͂Ȃ, (INT8)
Dǂs, (INT9)
-n-
18. n
Ɓijv, (CRE1)
VZp̊J, (CRE2)
VKƂ̗グ, (CRE3)
COio, (CRE4)
vZX̉, (CRE5)
Љv , (CRE6)
E‹P , (CRE7)
@ߏ, (CRE8)
-̂т̂ѐeq-
19. ЉB
ڂ‚߂, (MCH1)
ΊԂ, (MCH2)
Oɔ, (MCH3)
wv, (MCH4)
, (MCH5)
͕, (MCH6)
V, (MCH7)
ȂȂo[, (MCH8)
ɗ, (MCH9)
oߕq, (MCH10)
-̂т̂ѐeq-
20. e̗{X^C
e^, (CAR1)
qS^, (CAR2)
ߕی^, (CAR3)
Η^, (CAR4)
w^, (CAR5)
^, (CAR6)
ь@^, (CAR7)
^, (CAR8)
ڐG^, (CAR9)
C^, (CAR10)
-̂т̂ѐeq-
21. ړ^
̌ւ, (EJA01)
񂷂, (EJA02)
QԂ, (EJA03)
͂͂, (EJA04)
‚, (EJA05)
, (EJA06)
, (EJA07)
Kiオi݁j, (EJA08)
, (EJA09)
XLbv, (EJA10)
-̂т̂ѐeq-
22. ̉^
‚, (EJB01)
̂‚, (EJB02)
ۂ, (EJB03)
̎ԑ点, (EJB04)
Ȃ菑, (EJB05)
ςݖ؏d, (EJB06)
S_Ԃ牺, (EJB07)
܂˂Ċۂ, (EJB08)
݂͂Ŏ؂, (EJB09)
s@n, (EJB10)
-̂т̂ѐeq-
23. {IK
t], (EJD01)
eFňĂĂ, (EJC01)
ςz͂ア, (EJD02)
eFǂ, (EJC02)
[ɂ, (EJD03)
eF̎qƗV΂, (EJC03)
ȂƑ勃, (EJD04)
eFKK^, (EJC04)
̏d, (EJD05)
eFNȂǂ^, (EJC05)
H̊Jn, (EJD06)
eFςݖ؂^, (EJC06)
鋃, (EJD07)
eFS_Ȃǎg킹, (EJC07)
ԗVы, (EJD08)
eFy^, (EJC08)
Ooł, (EJD09)
eF{[Vт, (EJC09)
CC, (EJD10)
eAX|[cȂǂK킹, (EJC10)
-̂т̂ѐeq-
24. 玙㍢
t], (EJD01)
eFňĂĂ, (EJC01)
ςz͂ア, (EJD02)
eFǂ, (EJC02)
[ɂ, (EJD03)
eF̎qƗV΂, (EJC03)
ȂƑ勃, (EJD04)
eFKK^, (EJC04)
̏d, (EJD05)
eFNȂǂ^, (EJC05)
H̊Jn, (EJD06)
eFςݖ؂^, (EJC06)
鋃, (EJD07)
eFS_Ȃǎg킹, (EJC07)
ԗVы, (EJD08)
eFy^, (EJC08)
Ooł, (EJD09)
eF{[Vт, (EJC09)
CC, (EJD10)
eAX|[cȂǂK킹, (EJC10)
-̂т̂ѐeq-
25. e̗{X^C
t], (EJD01)
eFňĂĂ, (EJC01)
ςz͂ア, (EJD02)
eFǂ, (EJC02)
[ɂ, (EJD03)
eF̎qƗV΂, (EJC03)
ȂƑ勃, (EJD04)
eFKK^, (EJC04)
̏d, (EJD05)
eFNȂǂ^, (EJC05)
H̊Jn, (EJD06)
eFςݖ؂^, (EJC06)
鋃, (EJD07)
eFS_Ȃǎg킹, (EJC07)
ԗVы, (EJD08)
eFy^, (EJC08)
Ooł, (EJD09)
eF{[Vт, (EJC09)
CC, (EJD10)
eAX|[cȂǂK킹, (EJC10)
-̂т̂ѐeq-
26. ΐl֌W
, (EJF01)
΂, (EJF02)
lm肷, (EJF03)
ěǂ, (EJF04)
`, (EJF05)
FBƎ‚Ȃ, (EJF06)
db, (EJF07)
bĂ, (EJF08)
܂܂Ƃo, (EJF09)
͂č̎R‚, (EJF10)
-nƑ-
27. t̔B
Cɋ, (EJH01)
eF̂Ă, (EJG01)
o, (EJH02)
eFG{ǂ, (EJG02)
lɌo, (EJH03)
eFCiCCiCo[, (EJG03)
ɂׂ, (EJH04)
eFԂ̘bɉ, (EJG04)
ꕶ, (EJH05)
eF_ƌ, (EJG05)
̐, (EJH06)
eFU, (EJG06)
uoCoCvȂǂɔ, (EJH07)
eFق߂, (EJG07)
Ȃǂw, (EJH08)
eFV, (EJG08)
ԂȂǂ̐F킩, (EJH09)
eF`𗊂, (EJG09)
5܂ł̐킩, (EJH10)
eFX}zɖv, (EJG10)
-nƑ-
28. eq̑Θb
Cɋ, (EJH01)
eF̂Ă, (EJG01)
o, (EJH02)
eFG{ǂ, (EJG02)
lɌo, (EJH03)
eFCiCCiCo[, (EJG03)
ɂׂ, (EJH04)
eFԂ̘bɉ, (EJG04)
ꕶ, (EJH05)
eF_ƌ, (EJG05)
̐, (EJH06)
eFU, (EJG06)
uoCoCvȂǂɔ, (EJH07)
eFق߂, (EJG07)
Ȃǂw, (EJH08)
eFV, (EJG08)
ԂȂǂ̐F킩, (EJH09)
eF`𗊂, (EJG09)
5܂ł̐킩, (EJH10)
eFX}zɖv, (EJG10)
-nƑ-
29. qǂ̍AԍD
mIDS, (LIK1)
v, (LIK2)
, (LIK3)
_, (LIK4)
i搫, (LIK5)
, (LIK6)
n, (LIK7)
\, (LIK8)
Q[, (LIK9)
׋, (LIK10)
-nƑ-
30. ǂԍD
mIDS, (LIK11)
v, (LIK12)
, (LIK13)
_, (LIK14)
i搫, (LIK15)
, (LIK16)
n, (LIK17)
\, (LIK18)
Q[, (LIK19)
׋, (LIK20)
-nƑ-
31. N̍̐̌
ۑ茤, (SUC1)
l, (SUC2)
[_[Vbv, (SUC3)
MOт, (SUC4)
ACfBANj, (SUC5)
̂‚̌, (SUC6)
ň, (SUC7)
ȋL^B, (SUC8)
Q[𐧍, (SUC9)
\KEK, (SUC10)
-nƑ-
32. eN̍̐̌
ۑ茤, (SUC11)
l, (SUC12)
[_[Vbv, (SUC13)
MOт, (SUC14)
ACfBANj, (SUC15)
̂‚̌, (SUC16)
ň, (SUC17)
ȋL^B, (SUC18)
Q[𐧍, (SUC19)
\KEK, (SUC20)