HomeRegional DevelopmentCitizen's LifeLife EventsEducationHealth & Social CareBusiness/ WorkMunicipal InfrastructureSocial Capital and PovertyInfants' Development
OpenCity Portal

OpenCityPortal:
Nickname:
Password:
If you have not registered
SSL グローバルサインのサイトシール Spanish, English, Japanese
Home
Section:STAa8
Infants' Development

Select Other Sections
Category:STAa81
c̎Љ̔B
Select Other Categories
Forum:
Basic Facts
ForumID2: 81,
Home

Other Categories in this Section

1. Risks and Resiliences of Infants

2. Early Social Development

3. Parenting Style and Preschool Risks

4. Physical Movement

5. Manual Maneuver

6. Learning of Basic Habitts

7. Development of Human Contacts

8. Voice Pronoucuation

9. Cognition of Language

Category Name: Early Social Development
List of Forums

Basic Facts

Facilities

Case Studies

Community Carte

E-Community

Goals/Activities

Resource Persons

Making a Business Plan

Downloads

Indicators

Survey: CCS, CategoryID1: STAa81,
Immagine Your Child's Unlimited Potential () STA115o Create
Development of Social Skills () STA115o Create
Gaze Parents' Eyes () STA115o Create
Gaze Parents' Eyes (MCH1) STA115o01 Create
Reciprocate Smile (MCH2) STA115o02 Create
Respond to Calls by his/her Name (MCH3) STA115o03 Create
Demand Something by Pointing his/her Finger (MCH4) STA115o04 Create
Look at Something Simultaneously w/ Parents (MCH5) STA115o05 Create
Imitate Parents' Move (MCH6) STA115o06 Create
Role Plying Game (MCH7) STA115o07 Create
Hide and Seek (MCH8) STA115o08 Create
Bring Something to Show it for Parents (MCH9) STA115o09 Create
Excessively Sensitive to Aural Stimuli (MCH10) STA115o10 Create
Your Parenting Style () STA115p Create
Key Word Search:
Edit the documents(Admin. use only)
Responding to Online Applications (Official use only) CCS_Dash_Board
OpenCityPortal: Section Homepage, Early Social Development
-unlv-
1. q̍
ق߂邵‚, (EDU13)
邵‚, (EDU14)
ڐG, (EDU15)
ڐG, (EDU16)
ԗVы, (EDU6)
leɗ{, (FML8)
Nn, (FML10)
Ɠ, (CHL18)
Ɠ, (CHL19)
cƓ, (CHL13)
cƓ, (CHL14)
ZoƓ, (CHL15)
, (EDU20)
-unlv-
2. w
eMS, (EDU1)
ߗׂɌK, (EDU2)
ǂt, (EDU3)
Ɨ, (EDU17)
mʂ, (EDU18)
soZ, (EDU7)
߂ꂽ, (EDU9)
߂, (EDU19)
ߒ, (EDU12)
ΕׁEw, (MEN13)
̌, (MEN3)
MEMO, (MEN1)
-unlv-
3. ”N
Z, (EDU8)
NƎ, (EMP6)
厑i, (EMP2)
w, (EDU4)
ڕWEv搫, (MEN2)
-unlv-
4. d
EKٗp, (EMP14)
E񐳋Kٗp, (EMP7)
Kٗpɏi, (EMP11)
񐳋Kٗpɓ]E, (EMP12)
, (EMP8)
񐳋Kٗp, (EMP16)
Kٗp, (EMP17)
Eꂢ, (EMP15)
dEoX, (HLT4)
n, (EMP18)
, (EMP19)
[_[Vbv, (EMP20)
-unlv-
5. 炵
n, (EMP9)
ԍύ, (EMP13)
Бދ, (HOU6)
x, (HOU7)
Zr, (HOU9)
V㍢, (HOU11)
, (HOU12)
INɉ, (LOC5)
Nی, (LOC11)
-unlv-
6. N
NǗ, (HLT1)
J, (HLT7)
aC, (HLT8)
Ⴊ, (HLT9)
Ka, (HLT6)
v, (HLT10)
, (HLT11)
Y, (HLT12)
h{oX, (HLT13)
, (HLT14)
iȂ, (HLT15)
, (HLT16)
-unlv-
7. iEC
sET, (MEN6)
sEQ, (MEN7)
肪, (MEN9)
lӖ, (MEN10)
͂ɓ{, (MEN11)
JEZO, (MEN4)
ԁEꏊE, (MEN4)
-unlv-
8. Ƒ
, (FML12)
s, (FML9)
leq, (FML6)
Ȃ, (FML7)
ɐO, (FML14)
, (FML13)
v, (MEN12)
Ƒ̎x, (FML1)
-unlv-
9. q
1qo, (CHL16)
2qȍ~o, (CHL17)
w𒙒~, (CHL3)
qĕs, (CHL11)
qǂԗVы, (CHL6)
qǂƗ, (CHL12)
qǂsoZ, (CHL8)
qǂٗps, (CHL10)
ۈ珊s, (CHL7)
-unlv-
10. FlEߗ׊֌W
Fllbg, (EMP3)
eށEאl̎x, (LOC1)
ꏊȂ, (MEN8)
ߗ׉, (LOC2)
{eBA, (LOC3)
]O, (LOC14)
]TN, (LOC15)
M, (LOC4)
-n-
11. ߗ׊‹
eƋ߂, (NEI1)
eʂ, (NEI2)
Fl, (NEI3)
܂‚蓙̋y, (NEI4)
EߗׂɎd, (NEI5)
, (NEI6)
ۈ珊, (NEI7)
ɍwZ, (NEI8)
ÃT[rX, (NEI9)
iT[rX, (NEI10)
AjeB[, (NEI11)
ʂ, (NEI12)
T[rX, (NEI13)
{݂, (NEI14)
ΒnE, (NEI15)
-n-
12. T[rXpx
eqwAeqT, (SVCP)
nqĎxZ^[, (SVC2)
t@~[ET|[gEZ^[AƒIۈ, (SVC3)
ۈ牀, (SVC4)
ct, (SVC5)
wۈE, (SVC6)
ƒxZ^[, (SVC7)
BxZ^[, (SVC8)
k, (SVC9)
n[[NiEƈ菊j, (SVC10)
҃T|[gEXe[V, (SVC11)
ႪґkxZ^[, (SVC12)
ႪҏAJxZ^[, (SVC13)
nxZ^[, (SVC14)
Vo[lރZ^[, (SVC15)
\hvO, (SVC16)
, (SVC17)
ی, (SVC18)
-n-
13. ҃T[rXKvx
H̔zBT[rX, (ELD1)
|ES~o, (ELD2)
}T[rX, (ELD3)
荇ꏊ, (ELD4)
T[rX, (ELD5)
Ƃ̏CUǗT[rX, (ELD6)
iT[rX, (ELD7)
NG[VT[rX, (ELD8)
-n-
14. qăT[rXKvx
{ŃlE{, (KID1)
ۈT[rX, (KID2)
ꎞۈ, (KID3)
aۈ, (KID4)
ۈ, (KID5)
Bx, (KID6)
ߗ\h, (KID7)
t[XN[, (KID8)
wۈ, (KID9)
wۈ, (KID10)
wKx, (KID11)
lȐiHw, (KID12)
-n-
15. XgXx
ΖԓK, (STR1)
ߋΖ̏, (STR2)
t΂Ȃ, (STR3)
Ύ蓖x, (STR4)
Nxɂ̎擾, (STR5)
YxEx̎擾, (STR6)
J̓Փx, (STR7)
ΖԂ̎Rx, (STR8)
Ζꏊ̎Rx, (STR9)
-n-
16. E‹
, (WOR1)
ŠNɔz, (WOR2)
VҌٗpMS, (WOR3)
EꌤCMS, (WOR4)
qĂx, (WOR5)
Ƒx, (WOR6)
Љv, (WOR7)
LApX, (WOR8)
de̎, (WOR9)
ƌv쐬ւ̎Qx, (WOR10)
d̐ʂ̔c”\, (WOR11)
iEƂ̏񋤗L, (WOR12)
-n-
17. Ȃ̎dx
DŖ, (INT1)
DȎdT, (INT2)
]ƈ, (INT3)
s, (INT4)
Dҋ, (INT5)
, (INT6)
D含Ȃ, (INT7)
Dł͂Ȃ, (INT8)
Dǂs, (INT9)
-n-
18. n
Ɓijv, (CRE1)
VZp̊J, (CRE2)
VKƂ̗グ, (CRE3)
COio, (CRE4)
vZX̉, (CRE5)
Љv , (CRE6)
E‹P , (CRE7)
@ߏ, (CRE8)
-̂т̂ѐeq-
19. ЉB
ڂ‚߂, (MCH1)
ΊԂ, (MCH2)
Oɔ, (MCH3)
wv, (MCH4)
, (MCH5)
͕, (MCH6)
V, (MCH7)
ȂȂo[, (MCH8)
ɗ, (MCH9)
oߕq, (MCH10)
-̂т̂ѐeq-
20. e̗{X^C
e^, (CAR1)
qS^, (CAR2)
ߕی^, (CAR3)
Η^, (CAR4)
w^, (CAR5)
^, (CAR6)
ь@^, (CAR7)
^, (CAR8)
ڐG^, (CAR9)
C^, (CAR10)
-̂т̂ѐeq-
21. ړ^
̌ւ, (EJA01)
񂷂, (EJA02)
QԂ, (EJA03)
͂͂, (EJA04)
‚, (EJA05)
, (EJA06)
, (EJA07)
Kiオi݁j, (EJA08)
, (EJA09)
XLbv, (EJA10)
-̂т̂ѐeq-
22. ̉^
‚, (EJB01)
̂‚, (EJB02)
ۂ, (EJB03)
̎ԑ点, (EJB04)
Ȃ菑, (EJB05)
ςݖ؏d, (EJB06)
S_Ԃ牺, (EJB07)
܂˂Ċۂ, (EJB08)
݂͂Ŏ؂, (EJB09)
s@n, (EJB10)
-̂т̂ѐeq-
23. {IK
t], (EJD01)
eFňĂĂ, (EJC01)
ςz͂ア, (EJD02)
eFǂ, (EJC02)
[ɂ, (EJD03)
eF̎qƗV΂, (EJC03)
ȂƑ勃, (EJD04)
eFKK^, (EJC04)
̏d, (EJD05)
eFNȂǂ^, (EJC05)
H̊Jn, (EJD06)
eFςݖ؂^, (EJC06)
鋃, (EJD07)
eFS_Ȃǎg킹, (EJC07)
ԗVы, (EJD08)
eFy^, (EJC08)
Ooł, (EJD09)
eF{[Vт, (EJC09)
CC, (EJD10)
eAX|[cȂǂK킹, (EJC10)
-̂т̂ѐeq-
24. 玙㍢
t], (EJD01)
eFňĂĂ, (EJC01)
ςz͂ア, (EJD02)
eFǂ, (EJC02)
[ɂ, (EJD03)
eF̎qƗV΂, (EJC03)
ȂƑ勃, (EJD04)
eFKK^, (EJC04)
̏d, (EJD05)
eFNȂǂ^, (EJC05)
H̊Jn, (EJD06)
eFςݖ؂^, (EJC06)
鋃, (EJD07)
eFS_Ȃǎg킹, (EJC07)
ԗVы, (EJD08)
eFy^, (EJC08)
Ooł, (EJD09)
eF{[Vт, (EJC09)
CC, (EJD10)
eAX|[cȂǂK킹, (EJC10)
-̂т̂ѐeq-
25. e̎x
t], (EJD01)
eFňĂĂ, (EJC01)
ςz͂ア, (EJD02)
eFǂ, (EJC02)
[ɂ, (EJD03)
eF̎qƗV΂, (EJC03)
ȂƑ勃, (EJD04)
eFKK^, (EJC04)
̏d, (EJD05)
eFNȂǂ^, (EJC05)
H̊Jn, (EJD06)
eFςݖ؂^, (EJC06)
鋃, (EJD07)
eFS_Ȃǎg킹, (EJC07)
ԗVы, (EJD08)
eFy^, (EJC08)
Ooł, (EJD09)
eF{[Vт, (EJC09)
CC, (EJD10)
eAX|[cȂǂK킹, (EJC10)
-̂т̂ѐeq-
26. ΐl֌W
, (EJF01)
΂, (EJF02)
lm肷, (EJF03)
ěǂ, (EJF04)
`, (EJF05)
FBƎ‚Ȃ, (EJF06)
db, (EJF07)
bĂ, (EJF08)
܂܂Ƃo, (EJF09)
͂č̎R‚, (EJF10)
-nƑ-
27. t̔B
Cɋ, (EJH01)
eF̂Ă, (EJG01)
o, (EJH02)
eFG{ǂ, (EJG02)
lɌo, (EJH03)
eFCiCCiCo[, (EJG03)
ɂׂ, (EJH04)
eFԂ̘bɉ, (EJG04)
ꕶ, (EJH05)
eF_ƌ, (EJG05)
̐, (EJH06)
eFU, (EJG06)
uoCoCvȂǂɔ, (EJH07)
eFق߂, (EJG07)
Ȃǂw, (EJH08)
eFV, (EJG08)
ԂȂǂ̐F킩, (EJH09)
eF`𗊂, (EJG09)
5܂ł̐킩, (EJH10)
eFX}zɖv, (EJG10)
-nƑ-
28. eq̑Θb
Cɋ, (EJH01)
eF̂Ă, (EJG01)
o, (EJH02)
eFG{ǂ, (EJG02)
lɌo, (EJH03)
eFCiCCiCo[, (EJG03)
ɂׂ, (EJH04)
eFԂ̘bɉ, (EJG04)
ꕶ, (EJH05)
eF_ƌ, (EJG05)
̐, (EJH06)
eFU, (EJG06)
uoCoCvȂǂɔ, (EJH07)
eFق߂, (EJG07)
Ȃǂw, (EJH08)
eFV, (EJG08)
ԂȂǂ̐F킩, (EJH09)
eF`𗊂, (EJG09)
5܂ł̐킩, (EJH10)
eFX}zɖv, (EJG10)
-nƑ-
29. qǂ̍AԍD
mIDS, (LIK1)
v, (LIK2)
, (LIK3)
_, (LIK4)
i搫, (LIK5)
, (LIK6)
n, (LIK7)
\, (LIK8)
Q[, (LIK9)
׋, (LIK10)
-nƑ-
30. ǂԍD
mIDS, (LIK11)
v, (LIK12)
, (LIK13)
_, (LIK14)
i搫, (LIK15)
, (LIK16)
n, (LIK17)
\, (LIK18)
Q[, (LIK19)
׋, (LIK20)
-nƑ-
31. N̍̐̌
ۑ茤, (SUC1)
l, (SUC2)
[_[Vbv, (SUC3)
MOт, (SUC4)
ACfBANj, (SUC5)
̂‚̌, (SUC6)
ň, (SUC7)
ȋL^B, (SUC8)
Q[𐧍, (SUC9)
\KEK, (SUC10)
-nƑ-
32. qǂNɐ̌
ۑ茤, (SUC11)
l, (SUC12)
[_[Vbv, (SUC13)
MOт, (SUC14)
ACfBANj, (SUC15)
̂‚̌, (SUC16)
ň, (SUC17)
ȋL^B, (SUC18)
Q[𐧍, (SUC19)
\KEK, (SUC20)